Pivåpunkten (pp) 77,50 kr blir ett viktigt motstånd att ta sig igenom idag