Det tog sju dagar för index att ta sig igenom motståndet 1223. Nu skall toppen 1257,6 utmanas