Efter försäljningen av mobilerna till Microsoft är Nokia ute ur bilden