Blog Image

BEbörs

OMXS30 6 sep 2013

OMX Posted on Mon, September 09, 2013 07:59:06

Efter en botten den 28 aug (1206) är index i en uppgångOMXS30

OMX Posted on Thu, August 01, 2013 23:58:01

Börsen har präglats mycket av topparna 2011; skall de passeras eller inte? Topparna 2012 har utgjort ett stöd här. Troligen skall toppen 2007 utmanas, när 1257 har passeratsOMXS30

OMX Posted on Thu, August 01, 2013 23:48:53

Det tog sju dagar för index att ta sig igenom motståndet 1223. Nu skall toppen 1257,6 utmanasOMXS30 signalerar för uppgång

OMX Posted on Mon, July 29, 2013 22:55:57

OMXS30 etablerar sig över den viktiga nivån 1223, vilket signalerar för fortsatt uppgång

30 juli kl 14:45